Vad är skillnaden på nominell och effektiv ränta?

nominell vs effektiv räntaVad är egenligen skillnaden på nominell och effektiv ränta? I Norge har man gjort undersökelser på hur många som vet vad skillnaden är mellan räntorna och resultatet har visat att folk inte har särskilt bra kunskap om detta. Det norska TV programmet “Luksusfellen”, motsvarande det svenska programmet Lyxfällan, gjorde nyligen en undersökning där det kom fram att hela 57% av de tillfrågade mellan 18-34 år inte visste skillnaden på nominell- och effektiv ränta. Det är alltså mer än hälften av de tillfrågade. Vi har inte några tal ifrån Sverige men vi antar att utfallet i Sverige hade kommit ganska lika ut som i den norska undersökningenn. Undersökningen visade också bland annat att hela 25% av studenterna trodde att det var lägre ränta på ett kreditkort än på bolån och studielån.

Det är viktigt att ha baskunskaper i ekonomi och finans, med bra ekonmiförståelse har du större möjligheter att ta smarta ekonomiska beslut i framtiden. När hela 25% av studenterna i Norge trodde att bolån och studielån hade lägre ränta än bolån och studielån så mistänker vi att ungdomar och vuxna i Sverige också har begränsade finanskunskaper. Zmarta har gjort en undersökning i Sverige om privatlån, men den undersökningen går inte in på hur mycket lånekunderna vet om privatlån, men vad de använder lånet till. De yngre använder i större grad privatlån till bil och MC och de äldre kunderna använder blancolån mer till renovering och tandläkarbesök. Se vår artikel om bolån vs privatlån ränta, om varför bolån har lägre ränta än privatlån.

VAD ÄR NOMINELL RÄNTA?

Den nominelle räntan er själva grundräntan du betalar på lånet. Detta är renten, dvs kostnaden for lånet utan att några avgifter är medräknat i kostnaden. Den nominella räntan är normalt den räntan banken reklamerer om. Nominell ränta är den årliga räntan (eller för en bestämt period) för ett lån minus avgifter. Den reella kostnaden på et lån är alltid högre än den nominella räntan. När du har ett lån måste du betala olika typer av avgifter, dessa avgifterna är med på att höja kostnaden för lånet. Det är här den effektiva räntan kommer in i bilden.

VAD ÄR EFFEKTIV RÄNTA?

Den effektiva ränten tar med alla kostnader som ett lån har. Kostnaden av ett lån består av den nominella räntan plus alla olika avgifter som månadsavgifte, uppläggningsavgift, depotavgift osv. Antal låneterminer spelar också en roll, ju snabbare du betalar ned lånet ju mindre blir avgifterna på lånet och ju mindre blir den effektiva räntan. Tvärtom om du är trög att betala, ju trögare du betalar av lånet detsto mer avgifter betalar du och desto större blir den effektiva räntan (den totala kostnaden på lånet).

Det är bra att känna till principerna om nominell- och effektiv ränta om du skall ta ett lån så att du kan planera bättre för hur du skall betala lånet tillbaka.  Den effektiva räntan är alltid högre än den nominella därför att alla kostnader för lånet är räknat in i den effektiva räntan. Kostnaden för lånet altså högre än den räntan bankerna normalt marknadsför sig med, det kan vara bra att tänka på när du skall ta ett lån.

Viktigt också att förstå är att det inte finns ett facit för hur hög den effektiva räntan är därför att den är beroende av hur snabbt du betalar ned lånet. Bankerna har alltid på sina websidor med ett exempel på hur hög den effektiva räntan är, men den är alltid baserad på ett hypotetiskt scenario. Till exempel att du tar ett lån på 65000 kr som du betalar tillbaka över en tid på 10 år. Ditt låneplan har mest sannolikt ett annat scenario. För att du skall ta reda på din exakta effektiva ränta måste du räkna på din lånesumma och på hur lång tid exakt du skall använda till att betala ned lånet.

Bankerna har olika avgifter

Alla banker har nästan lika typer av avgifter, men hur höga avgifterna är kan variera. När du tar ett lån så bör du checka storleken på: månadsavgiften, uppläggningsavgiften, avgifter för att ändra återbetalningsplanen och om det också kan komma andra typer av avgifter.