Använd en låneförmedlare när du skall hitta billigaste lånet

Använd låneförmedlare för att hitta privatlånEn låneförmedlare eller lånemäklare gör det enklare att skaffa en översikt över banker som erbjuder privatlån. Ansökningsprocessen går också snabbare om du vill många erbjudanden för att få bäst möjligt grundlag för din lånejämförelse. Här är det du behöver att veta om låneförmedling.

Så här jobbar en låneförmedlare

Kortfattat så är en låneförmedlares jobb att inhämta erbjudanden på privatlån på dina vägnar. När du sänder din ansökan till förmedlaren så sänder de din ansökan vidare till alla sina samarbetspartners som är bankern och långivare. Så istället för att du sänder din ansökan till många banker gör de detta åt dig.

En av fördelarna med att använda en låneförmedlare är att de bara använder 1 kreditupplysning även fast din ansökan går ut till många banker. När du själv ansöker om lån hos flera banker så går det en kreditupplysning på varje bank.

Efter att låneförmedlaren har sänt din ansökan till alla sina samarbetspartners så koordinerar de alla erbjudanden som kommer i retur och ger dig en översikt på var du kan få ett erbjudande på ett lån utan säkerhet.

Vanligtvis har alla bankerna och långivarna svarat inom 24 timmar.

Inga extra kostnader

Låneförmedlare tar ingen betalning för att sända din ansökan via sina webbsidor. De får provision ifrån bankerna och långivarna de samarbetar med för varje lån de förmedlar. Detta är ett sätt för bankerna att marknadsföra sig på och priset på lånet till dig som konsument blir inte dyrare, snarare tvärtom. Du har större chans att få mindre kostnader på ditt lån med en låneförmedlare.

Låneförmedlare betyder bättre konkurrens

Det kan vara logiskt att ett privatlån som är förmedlat av en lånemäklare har ett billigare genomsnittspris än andra privatlån. När bankerna mottager ansökan ifrån förmedlaren så vet de att deras egen bank bara är en av många som kämpar om samma kund. Detta kan mest sannolikt föra med sig att de ibland sträcker sig lite längre än normalt för att få kunden, och att de därmed erbjuder lägre räntor.

Skillnaden på bra och dåliga förmedlare

Det är i princip 3 faktorer du skall se på när du skall välja en lånemäklare.

 • Hur många samarbetsparters har de?
 • Vilka banker och långivare är det de samarbetar med?
 • Har företaget egna rådgivare som hjälper dig med ansökningsprocessen?

Det finns företag som opererar som White Labels, detta är företag som använder systemet till en eksisterande låneförmedlare men har en egen webbsida med en egen märkevara. Inte bättre eller sämre än den originala låneförmedlaren, bara ett annat ansikte.

Så här får du ned kostnaderna på ditt lån

Processen för att få ned kostnaderna på ett privatlån är densamma som för att få ned kostnaderna på vilken som helst annan produkt. Viktiga faktorer att komma ihåg är:

 • Få så många erbjudanden som möjligt, använd gärna en låneförmedlare
 • Hämta erbjudanden från de banker och långivare som förmedlaren inte samarbetar med.
 • Ansök om den samma lånesumman och återbetalningstid hos samtliga.
 • Välj lånet med de lägsta totalkostnaderna.

Med tanke på dessa punkterna så är det lätt att se fördelarna med en lånemäklare. Du kan skaffa dig det samma beslutsunderlaget på egen hand men då måste du ansöka hos alla bankerna själv och då kommer du också att bli kreditkollad av alla bankerna.

Storleken på lånet varierar

När du ansöker via en låneförmedlare är det bankernas villkor som gäller. Oavsett om lånemäklaren upplyser att du kan låna upp till 600 000 kr genom det betyder inte det att alla bankerna och långivarna de samarbetar med ger lån på upp till 600 000 kr. Några banker har lägre högsta lånebelopp och kortare återbetalningstid än andra banker.

Du kan använda lånet till vad du vill

Med et lån utan säkerhet är inte pengarna öronmärkt till någonting, därför kan lånet användas till vad som helst.

Kom ihåg att lånekontraktet är mellan dig och banken

En låneförmedlare hjälper dig med att hitta bästa möjliga lånet, men har inte ansvar för själva lånet. När du signerar ett lånekontrakt är det banken du signerar kontrakten med. Alla frågor som har att göra med lånet skall då rättas direkt till banken. När du signerar på lånekontraktet med banken så har inte lånemäklaren längre någonting med lånet att göra.

Så här hittar du det billigaste privatlånet

Sättet att gå fram på är likadant som att hitta den billigaste produkten på vilken annan vara eller tjänst som helst. Du måste skaffa dig översikt över så många alternativ som möjligt, så att du kan se vilket alternativ som har den lägsta räntan och de lägsta kostnaderna. Det här måste du komma ihåg:

 • Hämta in så många erbjudanden som möjligt, använd gärna lånemäklare.
 • Tänk på att hämta erbjudanden direkt från banker som inte representeras av låneförmedlaren.
 • Ansök om lika stor lånesumma och återbetalningstid hos samtliga.
 • Välj lånet med de lägsta totalkostnaderna.

Med dessa punkterna i bakhuvudet är det enkelt att se fördelarna med att använda en låneförmedlare.